Izolacje dla rolnictwa

Zastosowanie pianek poliuretanowych w rolnictwie

Budynki inwentarskie

Wykonujemy kompleksowe docieplenia oraz remonty budynków inwentarskich, zajmujemy się kompleksowo dachami płaskimi oraz ścianami tychże budynków. Docieplenia pianką poliuretanową to obecnie najbar-dziej efektywna forma termomodernizacji budynków inwentarskich. W ofercie mamy również finansowanie inwestycji.

Zapraszamy do współpracy, Nasz zespół w oparciu o doświadczenie w budowach budynków inwentarskich pomoże Państwu wybrać właściwe rozwiązanie.

Budynek inwentarski, budynek przeznaczony dla zwierząt gospodarskich. W polskiej praktyce budowlanej budynki inwentarskie tworzą trzy podstawowe formy zabudowy:

1) pawilonową ? z pojedynczymi, wolno stojącymi budynkami, tworzącymi układ rzędowy, grzebieniowy, pierścieniowy, wachlarzowy lub gwiaździsty,
2) blokową ? w której obiekty o różnym przeznaczeniu zostały powiązane przestrzennie w jeden zespół funkcjonalny,
3) monoblokową ? cały program produkcyjny obiektu wielko-stadnego zlokalizowany jest w jednym budynku o zwartej formie rzutu.

Zależnie od gatunku zwierząt i kierunku produkcji stosuje się różne roz-wiązania technologiczne i funkcjonalno-przestrzenne. Stosownie do prze-znaczenia budynki inwentarskie dzieli się na budynki dla bydła (obory, ja-łowniki, cielętniki, bukaciarnie), dla trzody chlewnej (chlewnie, odchowal-nie prosiąt, warchlakarnie, wychowalnie loszek i knurków hodowlanych, tuczarnie), dla owiec (owczarnie, wychowalnie młodzieży, tuczarnie jagniąt, budynki dla tryków (tryczniki), odpajalnie jagniąt), dla kur (wychowalnie, kurniki, brojlernie), dla indyków (wychowalnie, brojlernie, indyczniki reprodukcyjne), dla kaczek(kaczniki) i dla gęsi(gęśniki).

Warunki mikroklimatyczne w budynkach inwentarskich są jednym z podstawowych czynników wpływających na wyniki chowu zwierząt. W prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych budynkach inwentarskich temperatura i wilgotność powietrza oraz oświetlenie powinny utrzymywać się w granicach optymalnych dla danego gatunku.

Remonty kurników

Nasza firma prowadzi inwestycje które wykonują kompleksowe docieplenia oraz remonty kurników, zajmujemy się kompleksowo dachami płaskimi oraz ścianami tychże budynków. Docieplenia pianką poliuretanową to obecnie najbardziej efektywna forma termomodernizacji budynków kurników, docieplenie jest szczelne, antyseptyczne, lekkie, łatwe w użytkowaniu. W ofercie mamy również finansowanie inwestycji.

Zapraszamy do współpracy, Nasz zespół w oparciu o doświadczenie w remontach kurników pomoże Państwu wybrać właściwe rozwiązanie.

Budowa chłodni dla warzyw

Wykonujemy docieplenie systemem PUR chłodni do warzyw, jest to bodajże najtańsza i najbardziej efektywna forma izolacji tychże budynków. Prowadzimy doradztwo techniczne w tym zakresie, dokonujemy niezbędnych obliczeń dotyczących izolacji. Do każdej inwestycji związanej z chłodniami do warzyw podchodzimy bardzo indywidualnie. Każdy Nasz klient dostaje kompleksową ofertę, od kupna hali po uruchomienie urządzeń chłodniczych. Pomagamy również w finansowaniu budowy chłodni dla warzyw.

Zapraszamy do kontaktu, Nasz zespół dostarczy Państwu kompleksowe rozwiązania.