Zielone budownictwo

Domy pasywne z zastosowaniem pianki pur

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej… To powinna być myśl prze-wodnia, od której zaczynać należy planowanie budowy domu. Ma to być miejsce pełne ciepła, z którego nie będziemy chcieli się wyrwać i gdzie zawsze będziemy chętnie wracać, nie martwiąc się rachunkami za energię potrzebną do jego ogrzania. Idealnym rozwiązaniem, którego wdrożenie zwróci nam się z nawiązką w ciągu kilku lat, jest tzw. dom pasywny. Pasywny dom, to określenie, które coraz częściej pojawia się przy okazji ogólnie rozumianego budownictwa i remontów. Co jednak znaczy to pojęcie? Czy jest to opłacalne? Czym charakteryzuje się budownictwo pasywne? Jak zbudować dom pasywny?.

Budownictwo pasywne to nowa idea oszczędzania energii we współ-czesnym świecie. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izo-lacyjnymi i zastosowaniem rozwiązań minimalizujących zużycie energii. Skupia się przede wszystkim na poprawie parametrów elementów ist-niejących w każdym budynku. Każdy rodzaj energii cieplnej wytworzony w domu ? z komputera, lodówki, telewizora, czy nawet ciała człowieka ? wykorzystywany jest do ogrzewania budynku. Często wykorzystywane są zewnętrzne źródła ciepła, np. promienie słoneczne czy energia zgro-madzona w gruncie. Praktyka pokazuje, że zużycie energii w takich do-mach jest nawet 8-krotnie niższe, niż w budynkach tradycyjnych.

Idea ta nie jest opatentowana ani zastrzeżona, nie podlega też innym formom ochrony prawnej ? każdy może zbudować dom pasywny przy użyciu dowolnej technologii budowlanej.

Domy pasywne maksymalizują zyski energetyczne i ograniczają straty ciepła. Wyróżniają się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania ? poniżej 15 kWh/(m2?rok). Oznacza to, że w ciągu sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania po-trzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m3 gazu ziemnego, czy też 2,3 kg węgla. Dla porównania, zapotrzebo-wanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m2?rok) Ich ważnym elementem są przegrody zewnętrzne, ich odpowiednia szczelność i izolacja termiczna ścian, okien i dachu. Aby temu podołać należy stosować odpowiednie materiały izolacyjne, o jak najmniejszych współczynnikach przewodzenia ciepła. Bardzo ważna jest dbałość o jak najlepszą termoizolację poddaszy (ciepłe powietrze, lżejsze od zimnego, ucieka w górę). Odpowiednio grubą warstwę materiału izolacyjnego stosuje się też do ocieplenia stropodachu i podłogi na gruncie.

Konstrukcja zewnętrzna domu musi być bardzo szczelna i pozbawiona mostków termicznych. Idealnym materiałem do izolacji poddasza jest wtedy pianka poliuretanowa. Pianka PUR posiada właśnie te cechy, które są tak ważne dla budow-nictwa pasywnego ? szczelność i doskonałą izolacyjność termicz-ną. Izolacja poddasza pianką poliuretanową gwarantuje szczelność uzy-skiwaną przez natrysk – sposób aplikacji pianki poliuretanowej. Utwo-rzona w ten sposób powłoka jest jednolita i szczelna. Podczas instalacji uzyskuje się wymagany współczynnik izolacji cieplnej przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej, co oznacza oszczędność przestrzeni i ilości materiałów, obniżając koszty budowy. Brak mostków termicznych.

Właściwości termoizolacyjne pianki pozwalają nam czuć się w domu jak u Pana Boga za piecem, a miesięczne koszty ogrzewania są zdecydowanie niższe.