Proces wytwarzania pianki

Proces wytwarzania oraz właściwości pianki

W procesie wytwarzania pianek wyróżniamy 4 etapy:

 • Okres utajony, który zaczyna się z chwilą zmieszania komponentów, a kończy się gdy mieszanina zaczyna zwiększać swoją objętość.
 •  Okres wzrostu pianki.
 • Okres stabilizacji pianki, tworzenie się polimeru.
 • Okres dojrzewania, usztywnienie budowy strukturalnej polimeru.

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI

Rozwiązania energooszczędne:

 • ocieplenie pianką poliuretanową spełnia wymagania standardu bu-downictwae nergooszczędnego i pasywnego,
 • pianki poliuretanowe PUR uznawane są za tworzywo o najlepszych parametrach izolacji cieplnej,
 • charakteryzuje się niskimi wartościami współczynnika przewodzenia ciepła,
 • zmniejsza sezonowe zapotrzebowanie poboru energii na ogrzewanie budynku,
 • jej elastyczność eliminuje możliwość samoistnej kompresji; wilgoć nie powoduje osłabienia i degradacji materiału,
 • ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
 • wytrzymuje wahania termiczne od -200oC do +140oC,
 • wykazuje najlepsze parametry użytkowe wśród znanych materiałów termoizolacyjnych, dzięki temu, by osiągnąć ten sam efekt ochrony cieplnej, można zastosować mniejszą, w porównaniu z innymi izola-torami, grubość poliuretanu.

Uniwersalność i łatwość zastosowania:

 • w jednym procesie aplikacji uzyskujemy termo i hydroizola-cję, (docieplenie poddasza, hydroizolację dachu)
 • można stosować ja na wszystkie suche i oczyszczone podłoża, np. papę bitumiczną, eternit, beton, drewno, blachę,
 • jest aplikowana bezspoinowo, co wyklucza powstawanie mostków termicznych, zatem docieplenie poddasza jest idealnie szczelne
 • jej struktura jest twarda i spoista, co pozwala na mycie myjkami ci-śnieniowymi typu kärcher.

Wytrzymałość i obojętność chemiczna:

 • pianka poliuretanowa posiada podwyższoną odporność na działanie wielu czynników chemicznych i biologicznych,
 • jest odporna na agresywne środowisko chemiczne (odporna na kwasy, zasady, spaliny przemysłowe, oleje mineralne, benzynę, olej na-pędowy, rozpuszczalniki),
 • jest obojętna chemicznie, nietoksyczna, nie wydziela ostrego zapachu w czasie natrysku i jest bezwonna w czasie użytkowania budynku, nie zawiera formaldehydów, dwutlenku węgla i innych niebezpiecznych gazów,
 • pianka poliuretanowa jest ekologiczna ? może mieć bezpośredni kon-takt z żywnością, doskonale nadaje się zatem do ociepleń budynków inwentarskich, ociepleń kurników czy też budowania chłodni,
 • nie wywołuje reakcji alergicznych u ludzi i zwierząt (ocieplenia kurni-ków, ocieplenia obór),
 • umożliwia dyfuzję pary wodnej z pomieszczeń, dając efekt ?oddycha-nia? przegrody,
 • jej parametry fizyczne nie ulegają zmianie, docieplenie pianką poliu-retanową jest trwałe w czasie.
 • szybkość wykonania ? do 1000m2 dziennie ? pozwala na wysoką wy-dajność.

Uzupełnienie konstrukcji budynków:

 • jej twardość jest na tyle wysoka, że dodatkowo usztywnia konstrukcję np. dachu, pianki o gęstości 50 kg/m3 służące do hydroizolacji dachów płaskich.
 • powłoka z piany poliuretanowej stanowi skuteczną ochronę więźby przed wilgocią i jej następstwami w postaci pleśni i grzybów,
 • posiada zdolność idealnego tłumienia drgań,
  – posiada dużą wytrzymałość mechaniczną, przy małym ciężarze właściwym,
 • minimalizuje obciążenia konstrukcyjne, docieplenie z pianki poliuretanowej jest bardzo lekkie, doskonale nadaje się do remontu starych budynków.
 • poprzez odpowiednią twardość jest odporna na insekty i gryzonie,
 • jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym ognia,
 • nie ma ograniczeń instalacyjnych związanych z konstrukcją budynków, można izolować trudno dostępne miejsca, o skomplikowanych kształtach,
 • stanowi doskonałą hydroizolację, hydroizolacja dachów płaskich w halach.

Izolacja akustyczna:

 • pochłania uciążliwe dźwięki,
 • chroni przed hałasem zewnętrznym i wewnętrznym, powietrznym i uderzeniowym.

Zastosowanie:

 • termoizolacje chłodni,
 • izolacje kriogeniczne,
 • izolacje rurociągów,
 • izolacje kanałów wentylacyjnych,
 • urządzenia wentylacyjne,
 • izolacje fundamentów,
 • izolacje stropodachów,
 • docieplenia poddaszy
 • izolacje ścian,
 • budynków przemysłowych, hal, inwentarskich.